Category: LaFinestra

La finestra es la revista de l’escola, feta pels nens i nenes amb el suport del professors i de l’AMPA.