Miniarts

Dirigida a nens de P3 a P5 d’educació infantil. En aquesta activitat combinarem tres disciplines com són el cant coral, coreografies diverses i disfresses. Es tracta de 3 activitats completament diferents i a la vegada complementàries. Es vol despertar la curiositat pel cant, la música, el ritme, el ball i la creativitat. Desenvolupar el sentit de l’oïda i de la coordinació.