Manifest del Consell Escolar Municipal del Prat de Llobregat

Davant de la campanya per desacreditar la tasca pedagògica que desenvolupen els centres educatius i el cos docent de Catalunya, que posa en qüestió la seva labor i que perjudica així la confiança existent i imprescindible entre els diferents sectors de la Comunitat Educativa, des del Consell Escolar Municipal del Prat, expressem el nostre rebuig a l’atac contra la professionalitat dels i de les nostres docents i el suport al treball curós i experimentat de cohesió social que porten a terme.

Catalunya ha preservat sempre la integritat ètica dels centres educatius i ha acceptat com un element d’identitat de país el respecte a la diversitat de pensament i l’esperit crític. Les nostres escoles sempre han promogut els valors de ciutadania en el marc d’una societat plural; des de la LEC, aquests principis no tan sols són elements culturals comuns dels i de les nostres professionals, sinó que queden recollits normativament en la Llei.

A més, els centres educatius compten amb mecanismes i òrgans de govern, com el Consell Escolar de Centre, o altres comissions, on estan representades totes les parts de la comunitat educativa. Aquest fet permet una visió plural i un funcionament democràtic dels centres i garanteix que les famílies puguin fer el seguiment del desenvolupament del Projecte Educatiu del Centre i col•laborar-hi.

Per tot això, des del Consell Escolar Municipal, demanem preservar la dignitat i la llibertat del col•lectiu, i evitar denigrar la seva imatge, per tal que pugui seguir construint una educació integral que promogui l’esperit i els valors de la convivència i el diàleg entre el nostre alumnat.

Consell Escolar Municipal del Prat de Llobregat
El Prat de Llobregat, 6 de novembre de 2017

You may also like...

Leave a Reply