Projecte SORELL

CuidamQuè és?
El projecte de socialització i reutilització de llibres (SORELL) està dirigit a promoure un consum més racional i     sostenible, afavorint l’estalvi econòmic per les famílies, el reciclatge i la reutilització dels materials. A més a més, ajuda a la sensibilització en la cura del material de què disposem.

Objectius generals?

 • Reduir el cost econòmic a les famílies que hi participen.
 • Facilitar l’accés als llibres a tots els alumnes.
 • Reutilitzar el material escolar i, per tant, reduir els residus.
 • Sensibilitzar als alumnes, famílies i professorat de la cura del material.
 • Aprendre a respectar el material comunitari.
 • Implicar alumnes, famílies i professorat per un objectiu comú.

A qui va dirigit?
Aquest projecte va dirigit als alumnes de segon i tercer cicle de primària, és a dir, de 3r a 6è.

Qui ho gestiona?
Des de l’AMPA gestionem tot el procés de socialització i reutilització mitjançant un sistema de codificació de llibres i repartiment equitatiu entre els alumnes del mateix cicle.
Es fan lots de llibres més nous i de més gastats.

Què cal fer per formar part del projecte?
La participació és voluntària i implica la plena acceptació de la normativa reguladora.

 • Fer-se soci de l’AMPA, quota anual 20 €.
 • Les famílies han d’omplir el document d’adhesió al projecte acceptant el compromís amb aquest.
 • Els alumnes han d’omplir el contracte simbòlic amb un “decàleg del bon ús”.
 • Pagar una quota única als mesos de juny i juliol.

Quota única?
Els llibres de text socialitzats són propietat de l’escola i les famílies només hauran d’abonar una quota única que servirà per adquirir folres i reposar aquells llibres malmesos de l’ús.
Però, podria ser que en algun curs es necessités una quota extra perquè depèn de la quantitat d’alumnes adherits al projecte i de les subvencions de les Administracions Públiques.

Com es fa la socialització?
A final de curs els llibres es quedaran a l’escola, es farà una revisió general per comprovar en quin estat es troben. Depenent de l’estat del llibre, hem establert una “codificació d’estat” (verd=nou, groc=bé, taronja=regular, vermell=malament), els llibres que estan malament es retiraran del projecte i serà necessari comprar de nous. Alguns d’ells només serà necessari canviar els folres.

Cada llibre portarà dues etiquetes:

 • Codi del llibre
 • Identificativa: CUIDA’M

Es faran els lots que els alumnes trobaran a l’escola el primer dia de classe.
En aquesta feina també hi participen les famílies perquè, unes setmanes abans que finalitzi el curs,  han de revisar tots els llibres socialitzats.

I, l’escola?
L’escola és l’eix principal d’aquest projecte perquè té el compromís de mantenir durant molt temps les mateixes edicions dels llibres, evitant, que els llibres puguin tenir diferències d’uns als altres.
A més, el professorat vetlla per l’acompliment de les “normes de bon ús”.

Conclusions
El projecte SORELL aporta valors com respecte, solidaritat, cooperació i responsabilitat entre les famílies, el professorat i, especialment, l’alumnat.

Així que, només queda dir: PARTICIPA!!!