L’hort del menjador

La nostra escola compta amb un petit hort que serveix com un recurs més que afavoreix i contribueix a l’educació mediambiental i al desenvolupament individual i social, ja que afegeix una dimensió pràctica als aprenentatges.

Aquest serà una de les activitats que formaran part del projecte educatiu del menjador. A l’hora de fer la programació d’activitats, l’hort serà una de les activitats que realitzaran els infants de P4 a 6é. A P-3, s’intentarà que ho puguin fer a partir del 3r trimestre.

La gran majoria del nostre alumnat desconeixen bona part de les feines tradicionals de l’agricultura i necessiten experimentar, de primera mà, la feina de subsistir de la terra. Gràcies al nostre hort escolar, volem fer-los viure la gestió, la preparació, la cura d’un hortet i/o la recollida del fruit, com la forma de recollir el resultat d’un treball i d’un esforç humà, planificat i dut a terme, tenint en compte principis de l’agricultura ecològica.

També volem que tinguin la possibilitat viure, de primera mà, el treure els propis aliments després de tenir-ne cura i d’observar la màgia de la natura que ens proporciona fruits, arrels i fulles comestibles. Pensem que és molt important que s’adonin que els aliments no provenen d’uns envasos i bosses de plàstic que trobem al supermercat.

Objectius

  • Educar en el valor de la sostenibilitat i el respecte pel Medi Ambient.
  • Potenciar un ensenyament – aprenentatge actiu i participatiu.
  • Gaudir del treball a l’hort d’una forma lúdica.
  • Que l’alumnat entri en contacte amb elements com la terra, l’aigua, adobs, llavors, fem…
  • Comprensió del cicle de les plantes.
  •  Conèixer i utilitzar les eines pròpies per a treballar l’hort escolar.
  • Potenciar i valorar la importància d’una alimentació sana, consumint hortalisses i fruites, algunes d’elles, plantades a l’hort escolar.