Anglès

ANGLÈS (Per educació Infantil i primària)
Activitat gestionada per BE KITH

Amb Be Kith, els infants aprenderan anglès amb valors. A l’activitat d’anglès, els infants aprenen i milloren l’idioma, la comunicació fluida i el treball en equip. Jocs relacionats. Listening, speaking, reading and writing.

Be Kith està especialitzada en l’ensenyança d’anglès a les escoles i tenen una metodología d’ensenyança propia i en constant actualització, ofereixen sempre una comunicació propera amb les famílies i adaptació a les necessitats del centre escolar.

Infantil

El seu innovador mètode per a l’educació infantil està creat considerant les capacitats cognitives i habilitats dels més petits. És un programa lúdic, divertit i dinàmic, basat en una gran varietat de contes, jocs, cançons i activitats especialment creades per a ells. Així, l’aprenentatge del idioma es converteix en una experiència positiva i enriquidora.

Els objectius didàctics estan orientats a:

  • Aprenentatge de vocabulari, rutines i estructures bàsiques
  • Ús de la diversió com a recurs per aprendre anglès.

Primària

Ofereixen un mètode motivador i complet, dividit en 7 nivells. D’aquesta forma, s’aconsegueix una adaptació completa de tot l’alumnat, independentment del seu nivell inicial. En aquesta etapa educativa, i seguint una metodología lúdica i dinàmica, es treballen les quatre habilitats de la llengua: comprensió escrita, expressió escrita, comprensió oral i expressió oral.

Es treballen tres objectius finals clars:

  • Capacitar als alumnes perquè utilitzin l’anglès de manera espontània en múltiples situacions de la vida quotidiana.
  • Obtenir les seves primeres titulacions a nivell internacional:  Cambridge YLE i Trinity College London .
  • Construir una base sòlida del idioma sobre la qual es continuï treballant durant l’Educació Secundària.