Multiactivitat

MULTIACTIVITAT (Educació Infantil)

Aquesta activitat consisteix en un conjunt de jocs, esports i activitats motrius per tal de que els nens i nenes treballin la coordinació, la millora de les habilitats motores i el treball en equip.