Servei d’acollida

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, es posa a la vostra disposició un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, des de les 7:45h fins a les 9:00 h, durant tots els dies lectius.

En aquest servei els nens i les nenes estan atesos mentre no comencen les classes, oferint un espai agradable i lúdic. Està dirigit tan per a les famílies on els pares comencen a treballar molt d’hora al matí, com per a les que hagin de fer ús d’aquest servei de manera puntual.

  • Preu usuaris fixes: 25€ mes
  • Preu usuaris esporàdics: 2,5€ dia

 

pdf24 Full d’inscripció acollida matinal

pdf24 Servitiquet Escola Josep Tarradelles