Robótica

ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ (Educació Infantil i Primària)

Activitat que fomenta la creativitat i el pensament lògic, millora les habilitats tecnològiques i la construcció. Promou l’interès per la ciència, la tecnologia, pensament crític i computacional i ajuda en la iniciació a la programació informàtica.